PROHLÍDKY A OČKOVÁNÍ

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY a POVINNÉ OČKOVÁNÍ

Systém preventivních prohlídek pomáhá zachytit některá chronická onemocnění nebo vývojové vady a umožňuje včasné zahájení léčby či zajištění preventivních opatření proti rozvoji těchto chorob.

Preventivní prohlídky a povinné očkování jsou v celém rozsahu hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Od 1. 1. 2018 se vyhláškou 355 ze dne 17. 10. 2017 mění vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Obecně se mění schéma očkování hexavakcínou (ev. i nepovinné očkování proti pneumokokovým nákazám) z 3+1 na 2+1 a nově je povinná aplikace první dávky vakcíny proti MMR od 13. do nejpozději 18. měsíce věku dítěte a druhá dávka MMR se odsouvá mezi 5 – 6. rok věku dítěte. U předčasně narozených dětí (před 37. tt.) se provádí očkování hexavakcínou (ev. očkování proti pneumokokovým infekcím) v původním schématu 3+1. 

Na preventivní prohlídku i povinné očkování budete pozváni. Pokud Vám daný termín nevyhovuje, prosím, abyste se co nejdříve přeobjednali.

 

Ke každé preventivní prohlídce noste s sebou:

 • zdravotní a očkovací průkaz dítěte
 • od 3 let věku dítěte navíc i vzorek moče (cca 2-5ml)

Nezapomínejte donést kopie veškerých lékařských zpráv z odborných poraden, z LSPP či z  hospitalizací dítěte, které jste do té doby neodevzdali.

Orientační schéma prohlídek a očkování

vstupní prohlídka do 3 dnů po propuštění z porodnice (registrace)
14 dní preventivní prohlídka
6 týdnů preventivní prohlídka
9 týdnů zahájení očkování: I. hexavakcína (Hexacima inj.)
3 měsíce preventivní prohlídka 
4-5 měsíc: preventivní prohlídka a II. hexavakcína
6 měsíců preventivní prohlídka
8 měsíců preventivní prohlídka
10 měsíců preventivní prohlídka
12 měsíců preventivní prohlídka a III. hexavakcína – nejpozději do 13. měsíce
13 měsíců očkování: I.  MMR (Priorix inj.) – nejpozději do 18. měsíce
18 měsíců preventivní prohlídka
3 roky preventivní prohlídka
5 let preventivní prohlídka a přeočkování Di, Te, Pe (Adacel inj.)
5 – 6 let přeočkování: II. MMR
7 let preventivní prohlídka
9 let preventivní prohlídka
10 – 11 let přeočkování Di, Te, Pe + Polio (Boostrix-Polio inj.)
11 let preventivní prohlídka
13 let preventivní prohlídka
14 let přeočkování tetanu u dětí neočkovaných v 10-ti letech
15 let preventivní prohlídka
17 let preventivní prohlídka
19 let výstupní prohlídka (nejpozději měsíc před 19. narozeninami)

UPOZORNĚNÍ:

Dodržení očkovacího kalendáře není věcí dobrovolného rozhodnutí zákonného zástupce dítěte.
Pokud zákonný zástupce očkovací kalendář poruší z jiných než zdravotních důvodů, dopouští se tím protiprávního jednání v podobě přestupku na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví podle paragrafu 92 odst. 6., písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vystavuje se nebezpečí uložení pokuty až do výše 10.000,- Kč.

Nepovinné očkování plně či částečně hrazené zdravotními pojišťovnami

Podle zákona hradí zdravotní pojišťovny tu očkovací látku, která je ekonomicky nejméně náročnou variantou a zvolí-li rodič jinou vakcínu, pak doplatí rozdíl mezi cenou této vakcíny a ekonomicky nejméně náročnou variantou.

 

Očkování proti pneumokokovým infekcím 

Je úplně či částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění dle zvoleného typu vakcíny, začne-li se s aplikací mezi 3. – 4. měsícem věku dítěte ve schématu 2+1 u donošených dětí: první dvě dávky budou podány v intervalu dvou měsíců a musí být aplikovány do 7. měsíce věku, přeočkování třetí dávkou do 15. měsíce věku dítěte (obvykle se podávají současně s 2. a 3. dávkou hexavakcíny). Pro předčasně narozené děti (před 37. tt.) platí očkovací schéma 3+1: první tři dávky se aplikují v intervalu jednoho měsíce do 7. měsíce, přeočkování čtvrtou dávkou do 15. měsíce věku dítěte. K dispozici jsou v ČR pro děti dvě vakcíny:

 • Synflorix inj.

  Pneumokoková konjugovaná polysacharidová 10-valentní vakcína, která chrání proti invazivním pneumokokovým infekcím a pneumoniím. Je plně hrazená ze zdravotního pojištění při dodržení aplikačního schématu (viz níže).

  Vaxneuvance inj.susp.

  Pneumokoková konjugovaná polysacharidová 15-valentní vakcína, která chrání proti invazivním pneumokokovým onemocněním, pneumoniím a akutním zánětům středouší a obsahuje navíc ochranu proti sérotypům 22F a 33F ( +3, 6A a 19A). Je částečně hrazená ze zdravotního pojištění a doplatek je na každou dávku 650,- Kč/dávku s úhradou v hotovosti v ordinaci. Zahájí-li se očkování pneumokokovou vakcínou později a nestihne-li se 1. dávka mezi 2. a 3. měsícem věku dítěte,  je nutné si hradit cenu vakcíny v celém rozsahu a očkovací schéma se řídí věkem dítěte při zahájení očkování. Plná cena vakcíny: 1.800,- Kč/ dávka.

 • Prevenar 13 inj.

  Pneumokoková konjugovaná polysacharidová 13-valentní vakcína, která obsahuje navíc sérotypy 3, 6A a 19A, chrání proti invazivním pneumokokovým onemocněním, pneumoniím a akutním zánětům středouší. Je částečně hrazená ze zdravotního pojištění a doplatek je na každou dávku 450,- Kč/dávka s úhradou v hotovosti v ordinaci. Zahájí-li se očkování pneumokokovou vakcínou později a nestihne-li se 2. dávka do 7. měsíce věku dítěte,  je nutné si hradit cenu vakcíny v celém rozsahu a očkovací schéma se řídí věkem dítěte při zahájení očkování. Plná cena vakcíny: 1.600,- Kč/ dávka.

Očkování proti infekcím lidským papilomavirem = HPV

Je od 1.1.2024 plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro všechny pacienty, podá-li se 1. dávka mezi 11. – 15. rokem věku  a 2. dávka se podá po 6-ti měsících (nejdéle do 12-ti měsíců po 1. dávce). Očkovací schéma je 2 dávkové. Zahájí-li se očkování HPV vakcínou po 14. roce věku dítěte, je nutné si hradit cenu vakcíny v celém rozsahu a očkovací schéma se řídí věkem dítěte při zahájení vakcinace. V ČR jsou k dispozici tři vakcíny:

 • Cervarix inj.

  Rekombinantní, adjuvantní, adsorbovaná 2 valentní vakcína proti lidskému papilomaviru typu 16 a 18, která je určena pro prevenci premaligních ano-genitálních lézí (cervikálních, vulvárních, vaginálních a análních) cervikálních a análních karcinomů, které jsou způsobeny určitými onkogenními typy HPV. Je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění při dodržení očkovacího schématu (viz výše).

 • Gardasil inj.

  Rekombinantní, adsorbovaná 4 valentní vakcína proti lidskému papilomaviru typu 6, 11, 16 a 18. Uplatní se v prevenci premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV), navíc chrání proti genitálním bradavicím (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.  Od 1.1.2022 je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Cena vakcíny při nesplnění podmínek je 1.800, Kč/ dávka.

 • Gardasil9 inj.

  Rekombinantní, adsorbovaná 9-ti valentní vakcína proti lidského papilomaviru typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Vakcína je prevencí premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV) a proti genitálním bradavicím (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.  Od 1.1.2022 je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Cena vakcíny při nesplnění podmínek je 3.200,-Kč./dávka.


Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím

Dle zákona č. 205/2020 Sb. v § 30 odst.2, písm. b) se nově objevuje bod 8, který umožňuje s platností
od 1. 5. 2020 plnou úhradu nepovinného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím z veřejného zdravotního pojištění.

 • Bexsero inj.

  Rekombinantní, adsorbovaná rDNA vakcína proti invazivnímu kmenu Neisseria meningitidis skupiny B, který způsobuje závažné onemocnění s velmi rychlým průběhem (sepsi a purulentní meningitidu), kdy během několika hodin z plného zdraví hrozí selhání organismu s následkem smrti či těžkého postižení orgánů a CNS. Je plně hrazená ze zdravotního pojištění, je-li první dávka aplikovaná do 12. měsíce věku dítěte při dodržení schématu 2+1 (první dvě dávky v intervalu dvou měsíců, třetí dávka šest měsíců po 2. dávce). Ideální je začít s vakcinací mezi 4.-5. měsícem věku dítěte pro max. výskyt infekce právě v tomto věku. Dále je vakcína Bexsero od 1.1.2024 plně hrazená pro děti mezi 14. a 16. rokem věku v schématu 1+1 s intervalem jednoho měsíce mezi dávkami. Plná cena vakcíny je 2.100,- Kč.

 • Nimenrix inj. 

  Konjug. vakcína proti invaz. kmenům meningokoků skupin A, C, W-135, a Y, které způsobují závažný hnisavý zánět mozkových blan (purulentní meningitidu) nebo těžké horečnaté onemocnění s velmi rychlým poškozením celého organismu (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy během několika hodin dojde z plného zdraví k život ohrožujícímu selhání organismu. Je plně hrazena ze zdravotního pojištění, je-li aplikována v období ukončeného 12. měsíce do 24. měsíce věku, očkovací schéma je 1- dávkové. Dále je vakcína Nimerix od 1.1.2024 plně hrazena i pro děti mezi 14. a 16. rokem věku opět v 1-dávkovém schématu. Cena vakcíny při nedodržení podmínek je 1.400,-Kč.

   

Nepovinné očkování na žádost pacienta

(cena za jednu dávku očkovací látky při objednání zde v ordinaci)

Prevenar 13 inj. susp. 1.600,- Kč
Bexsero inj. susp. 2.100,- Kč
Nimenrix inj. susp. 1.400,- Kč
Varilrix inj. susp. 1.700,- Kč
FSME-IMMUN 0,25ml inj. susp. 750,- Kč
Trumenba

2.400,- Kč

Havrix 720 IU inj. susp.

1100,- Kč

Dětský lékař Praha 7 s.r.o.

Dukelských hrdinů 1
170 00 Praha 7

IČO: 02454491