MUDr. MARTINA SKUPLÍKOVÁ

OSOBNÍ DATA


Datum narození: 2. května 1977, Praha 2
Stav: vdaná
Děti: dcera Evička, nar. 29.1.2013

VZDĚLÁNÍ


11/2017 – 11/2022 diplom celoživotního vzdělávání ČLK

09/2016 – 01/2022 certifikát ERC: Newborn Life Support Provider

14.05. 2008 specializovaná způsobilost a atestace: Neonatologie

15.01.2008 specializovaná způsobilost: Praktický lékař pro děti a dorost

19.04.2007 specializovaná způsobilost: Dětské lékařství

05.05.2004 atestace I.stupně: Pediatrie

1995 – 2001 1. LF UK, Praha 2
– stipendium za studijní výsledky 
– 31.07. 2001 promována doktorem všeobecné medicíny

1991 – 1995 gymnázium Nad Štolou s rozšířenou výukou jazyků, Praha 7

1983 – 1991 základní škola Františky Plamínkové, Praha 7

ZAMĚSTNÁNÍ


02/2014 – dosud ordinace PLDD Dětský lékař Praha 7 s.r.o.,

03/2020 – aktivní práce na novorozeneckém odd. s JSP pro rizikové novorozence ve FNKV

11/2006 – 02/2020 novorozenecké odd. s  JIRP gyn.-por. kliniky FN Motol
– péče o nedonošené a kriticky nemocné novorozence na JIRP
– od 02/14 do 02/20 v režimu pohotovostních služeb na JIRP
– do r. 2013 na plný úvazek včetně ambulance komplexní péče pro rizikové novorozence

11/2004 – 10/2006 Pediatrická klinika FN v Motole, Praha 2

01/2006 – 03/2006 Visitor Medical Doctor v Texas Childrens’ Hospital, USA
– zahraniční stáž na pediatrickém a neonatologickém odd.

07/2001 – 09/2004 dětské a novorozenecké odd. oblastní nemocnice Kladno

Dětský lékař Praha 7 s.r.o.

Dukelských hrdinů 1
170 00 Praha 7

IČO: 02454491