CENÍK VÝKONŮ

Ceník výkonů za přímou úhradu

Potvrzení pro řidičský průkaz 300,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro MŠ, SŠ, VŠ, na ŠVP a letní tábory (platnost 2 roky od data vydání) 200,- Kč

Potvrzení pro výkonnostní a organizovaný sport (platnost 1 rok od data vydání)                                                  

Výpis z dokumentace sportovního lékaře či na brigádu                                                                                              

 

100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu pro práci s potravinami (platnost bez časového omezení) 100,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 100,- Kč

Dokumenty

Potvrzení pro řidičský průkaz 300,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro MŠ, SŠ, VŠ, na ŠVP a letní tábory 100,- Kč
Potvrzení k výkonnostnímu sportu (včetně prohlídky) 100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu (pro práci s potravinami) 100,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 100,- Kč

Vyšetření provedená přímo v ordinaci S VÝSLEDKEM DO NĚKOLIKA MINUT

Vyšetření CRP přístrojem QuikRead go (přesná hodnota CRP) 100,- Kč
Vyšetření glykémie 50,- Kč
Přímý průkaz Streptococcus pyogenes sk.A z výtěru v krku přístrojem QuikRead go ( = původce spálové angíny) 100,- Kč
Vyšetření moče na přítomnost THC či amfetaminů 100,- Kč
Očkování na žádost pacienta (konzultace, předpis, aplikace) 100,- Kč
Nastřelení náušnic (včetně páru náušnic – výběr z několika variant) 500,- Kč
Půjčení kojenecké váhy (cena za půjčení/týden) 100,- Kč

Další výkony a služby nad rámec hrazený z veřejného zdravotního pojištění

Očkování na žádost pacienta (konzultace, předpis, aplikace) 100,- Kč
Nastřelení náušnic (včetně páru náušnic – výběr z několika variant) 500,- Kč
Půjčení kojenecké váhy (cena za půjčení/týden) 100,- Kč

Dětský lékař Praha 7 s.r.o.

Dukelských hrdinů 1
170 00 Praha 7

IČO: 02454491