CENÍK VÝKONŮ

Ceník výkonů za přímou úhradu 

na vyhotovení lékařského posudku má lékař ze zákona 10 pracovních dnů

o lékařský posudek si požádejte s dostatečným předstihem = 30 dní (zákon 372/2011 Sb.)

lékařský posudek není třeba: pro přihlášku na gymnázia, některé střední školy či vysoké školy, pro účast na výtvarných kroužcích, na tělesné výchově, sportovních akcích pořádaných školou nebo na kroužcích všeobecné sportovní přípravy 

Potvrzení pro řidičský průkaz 300,- Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro MŠ (vystavuje se pouze jednou), SŠ, VŠ, na ŠVP a letní tábory (platnost 2 roky od data vydání)

200,- Kč

Potvrzení pro výkonnostní a organizovaný sport (platnost 1 rok od data vydání)                                                  

Výpis z dokumentace sportovního lékaře či na brigádu                                                                                              

 

100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu pro práci s potravinami (platnost bez časového omezení) 100,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 100,- Kč

Dokumenty

Potvrzení pro řidičský průkaz 300,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro MŠ, SŠ, VŠ, na ŠVP a letní tábory 100,- Kč
Potvrzení k výkonnostnímu sportu (včetně prohlídky) 100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu (pro práci s potravinami) 100,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 100,- Kč

Vyšetření provedená přímo v ordinaci S VÝSLEDKEM DO NĚKOLIKA MINUT

Vyšetření CRP přístrojem QuikRead go (přesná hodnota CRP) 100,- Kč
Vyšetření glykémie 50,- Kč
Přímý průkaz Streptococcus pyogenes sk.A z výtěru v krku přístrojem QuikRead go ( = původce spálové angíny) 100,- Kč
Vyšetření moče na přítomnost THC či amfetaminů 100,- Kč
Očkování na žádost pacienta (konzultace, předpis, aplikace) 100,- Kč
Nastřelení náušnic (včetně páru náušnic – výběr z několika variant) 500,- Kč
Půjčení kojenecké váhy (cena za půjčení/týden) 100,- Kč

Další výkony a služby nad rámec hrazený z veřejného zdravotního pojištění

Očkování na žádost pacienta (konzultace, předpis, aplikace) 100,- Kč
Nastřelení náušnic (včetně páru náušnic – výběr z několika variant) 500,- Kč
Půjčení kojenecké váhy (cena za půjčení/týden) 100,- Kč

Dětský lékař Praha 7 s.r.o.

Dukelských hrdinů 1
170 00 Praha 7

IČO: 02454491