Co poskytuje naše ordinace

 • léčebnou a preventivní péči o děti od narození do 19-ti let
 • zajištění pravidelného očkování dle očkovacího kalendáře i očkování nad rámec povinného očkování – vhodnost nadstandardního očkování vždy probereme individuálně dle věku a nemocnosti dítěte)
 • možnost kvantitativního stanovení hladiny CRPhemoglobinu v krvi přístrojem QuikRead go s výsledkem do 5min
  CRP je důležitý marker v rozlišení virové x bakteriální infekce, tzn. pro rozhodnutí o vhodnosti ATB terapie 
  Hemoglobin je krevní barvivo – nízká hladina Hgb je při anémii
 • možnost přímého průkazu Streptococcus pyogenes skupin  A ve výtěru z krku (= spálového bacilu) přístrojem QuikRead go s výsledkem do 10min
 • vzhledem k atestaci z neonatologie a k dosud aktivní práci na novorozenecké JIRP ve FN v Motole se věnuji také rizikovým novorozencům s perinatální zátěží, kteří vyžadují komplexní péči ve spolupráci s různými specialisty (specifika ve výživě, individuální očkovací schéma, ….)
 • možnost komunikace i v AJ
 • naše ordinace má smlouvy s pojišťovnami: 111, 207, 211, 201, 205

Dětský lékař Praha 7 s.r.o.

Dukelských hrdinů 1
170 00 Praha - 7

IČO: 02454491