AKTUALITY

STÁLE PLATÍ DOPORUČENÍ

PRO DOSPĚLÉ A DĚTI NAD 15 LET

NOSIT VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

RESPIRÁTOR TYPU FFP2 ČI KN95

DĚTI OD 2 LET ROUŠKU

(zejména při respiračním infektu dítěte)

Vzhledem k trvající vysoké nemocnosti dětí respiračními infekty, prosím,

dodržujte nadále objednávání

i akutně nemocných dětí k vyšetření, aby se v čekárně pacienti co nejméně navzájem potkávaly.

 

Přesný čas na vyšetření si domluvte na telefonním čísle: 220 571 694.

 

Objednané děti budou mít přednost před neobjednanými

a řiďte se, prosím, pokyny sestřičky, která Vás s dítětem usadí tak, abyste co nejméně ohrozily své dítě a okolí dalšími infekty.

 

 

NOVINKY V ÚHRADĚ NEPOVINNÉHO OČKOVÁNÍ PROTI INVAZIVNÍM MENINGOKOKOVÝM INFEKCÍM A PROTI LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU (HPV)

 – s účinností od 1.1.2022 jsou zdravotní pojišťovny v ČR povinny z veřejného zdravotního pojištění plně hradit očkovací látky podle antigenního složení a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. Tato plná úhrada se týká:

 1. nepovinného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, které je plně hrazená ze zdravotního pojištění při splnění těchto podmínek:

A) očkování proti meningokoku skupiny B = vakcína BEXSERO inj. sol.

 – je-li očkování zahájeno před ukončeným 12. měsícem věku dítěte a je aplikováno ve schématu 2+1 (první dvě dávky s intervalem min. 2 měsíce, třetí posilovací dávka nejdříve za 6 měsíců po druhé dávce). Ideálně zahájit mezi 4.-6.měsícem pro maximální výskyt infekce v tomto věku.

 – je-li očkování zahájeno mezi 14. až 15. rokem věku ve 2- dávkovém schématu s intervalem 1 měsíce mezi dávkami)

 

B) očkování proti meningokokům skupin A+C+W+Y = v.akcína NIMENRIX inj.

– je-li očkování aplikováno mezi ukončeným 12. až 24. měsícem věku dítěte (tzn. v průběhu druhého roku života) v 1 dávce (1-dávkové očkovací schéma)

 – je-li vakcína aplikována mezi 14. až 15. rokem věku v 1-dávkovém schématu

 

2. nepovinného očkování proti lidskému papilomaviru (= HPV), které je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění při splnění těchto podmínek:

– je-li očkování zahájeno mezi 13. až 14. rokem věku ve 2-dávkovém schématuintervalem 6-12 měsíců mezi první a druhou dávkou (pro holky i chlapce)

 plná úhrada se týká všech očkovacích látek (tj. CERVARIX inj., GARDASIL inj., GARDASIL 9 inj.), podá-li se 1.dávka před 14. rokem věku pacienta

 

 NOVINKA

 Využijte novou možnost vakcinace svého dítěte proti sezónní chřipce bez injekční vakcínou FLUENZ-TETRA s nasálním aplikací, která je vhodná pro děti od 2 do 18 let věku. Bližší informace získáte v mé ordinaci.  

 

 POZOR!!!   

  Žádost o odeslání Vašeho dítěte na PCR vyšetření COVID-19 vždy vyřizujte TELEFONICKY během ordinační doby, 

nikoliv e-mailem. (během ordinační doby není čas kontrolovat elektronickou poštu).    

 

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí COVID-19 a dle nařízení Hygienické stanice
hlavního města Prahy dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:
 

 1. Ve zdravotnickém zařízení jsou všechny děti ve věku nad 2 roky povinni mít zakryta ústa a nos CHIRURGICKOU ROUŠKOU a dospělí RESPIRÁTOREM FFP2. Respirátory neodkládejte, roušku dítě při vyšetření úst stáhne pod bradu. 

   2. Jste-li objednáni na přesné datum a čas, vstupte do čekárny a vyčkejte pokynů sestry. V prostoru čekárny se mohou potkat maximálně dvě děti a jejich doprovod. Nejste-li objednání, NEVSTUPUJTE, ale zavolejte na tel.: 220 571 694 – počkejte na chodbě a domluvte si se sestřičkou přesný čas na vyšetření.   

3. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.  

 4. Do prostor čekárny a ordinace vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

  5. Vstup je povolen jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP. V čekárně se nesmí potkat více než dvě děti z různých rodin.

   6. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě ordinace.

  7. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné. Po každém dítěti sestra povrch bude dezinfikovat. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo a neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli). V čekárně nekonzumujte nápoje a jídlo. 

 8. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský lékař Praha 7 s.r.o.

Dukelských hrdinů 1
170 00 Praha - 7

IČO: 02454491