V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí COVID-19

a dle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy 

dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 

 1. Ve zdravotnickém zaříení jsou všechny děti ve věku nad 2 roky a dospělí povinni mít zakrytá ústá a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

 

2. Ke všem vyšetřením je vhodné se předem objednat na tel.č. 220 571 694. K minimalizaci rizika přenosu infekce se mohou v prostoru čekárny a ordinace potkat maximálně dvě děti a jejich doprovod, ostatní počkají mimo zdravotnické zařízení a dostaví se na čas domluvený se sestřičkou.

 

3. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

 

4. Do prostor čekárny a ordinace vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

 

5. Vstup je povolen jednomu doprovodu u nezletilých osob a osob ZTP. V čekárně se nesmí potkat více než dvě děti z různých rodin.

 

6. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě ordinace.

 

7. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, odpadkové koše, …), pokud to není zbytečně nutné. Po každém dítěti sestra povrch bude dezinfikovat. 

 

8. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo a neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli). V čekárně nekonzumujte nápoje a jídlo.

 

9. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

 

10. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.